Hướng dẫn thí sinh

Thông báo thủ tục nhập học Chương trình Cao học Việt Bỉ đợt thi tháng 9 năm 2016

  25/10/2016 06:09:17 PM 

Chương trình Cao học Việt Bỉ thông báo thủ tục nhập học đối với sinh trúng tuyển đợt tháng 9 năm 2016 ngành quản trị kinh doanh (MBA16), ngành Quản trị Marketing & Truyền thông (MMCoM2) và ngành Quản lý Công (MPM9).

Thông báo trúng tuyển đã được gửi trực tiếp qua email cho thí sinh, đề nghị thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ 26/10/2016 đến ngày 28/10/2016 theo hướng dẫn sau:

1. Nhận Thông báo trúng tuyển và Thông báo nộp học phí (bản gốc) tại Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, ĐHKTQD.

2. Nộp học phí theo Thông báo nộp học phí tại Phòng Tài chính Kế toán, Tầng 1, Nhà 7, ĐHKTQD hoặc chuyển khoản.

- Thí sinh trúng tuyển là học viên/cựu học viên học bằng 2 được miễn trừ 40%, chỉ phải nộp 60% số tiền ghi trong Thông báo học phí.

- Các thí sinh trúng tuyển có Voucher học bổng 5.000.000VND sẽ được khấu trừ vào lần nộp học phí sau (không trừ vào học phí nộp lần này).

3. Nộp bản sao phiếu thu học phí tại Viện Đào tạo Quốc tế - Phòng 302, Tầng 3, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc gửi thông tin chuyển khoản học phí tới email: vu.huong@isneu.org

4. Cam kết tham gia khóa học tiếng Anh nâng cao trước khi Chương trình chính thức khai giảng vào tháng 11/2016 (đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyến <12/20). Thí sinh có thể tự đăng ký khóa học tại một trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín hoặc có thể liên hệ với Chương trình để được giới thiệu.

5. Cam kết nộp bổ sung Chứng chỉ tiếng Anh theo qui định trước tháng 5/2017 (Đối với thí sinh thiếu Chứng chỉ tiếng Anh).

6. Cam kết nộp bổ sung Giấy xác nhận văn bằng nước ngoài của Cục Khảo thí và KĐCLĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước tháng 5/2017 (Đối với thí sinh có Văn bằng do trường đại học nước ngoài cấp)

7. Nộp bổ sung giấy tờ còn thiếu khác tại Viện Đào tạo Quốc tế - Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

8. Tham dự khai giảng vào ngày 14/11/2016, từ 16h00 – 17h30.

Thông tin chi tiết, liên hệ:

· Chủ nhiệm lớp MBA16 và MPM9: ThS Nguyễn Phương Mai, nguyen.mai@isneu.org

· Chủ nhiệm lớp MMCoM2: TS. Đào Lê Thanh, dao.thanh@isneu.org

· Chương trình Cao học Việt Bỉ, Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHKTQD. Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD – Đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội. ĐT: 38265711. E-mail: infovietbi@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ BỔ SUNG HỒ SƠ

1. Ngành Quản trị Kinh doanh

STT

Họ tên

GT

Số hồ sơ

Kết quả xét tuyển

Ghi chú

1

Trương Quốc

Anh

Nam

07MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Học bổng Early bird, yêu cầu tham gia khóa học tiếng Anh nâng cao

2

Đinh Thu

Trang*

Nữ

17MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

3

Nguyễn Phương

Thảo

Nữ

24MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

4

Lê Hữu Hoàng

Nam

25MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung bằng, bảng điểm dịch công chứng, ảnh

5

Nguyễn Hoàng

Lan

Nữ

26MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

6

Trần Đinh Việt

Nam

27MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

7

Nghiêm Xuân

Tâm

Nam

28MBA16

Trúng tuyển

8

Hồ Công

Huy

Nam

29MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Nộp lại application

9

Trần Quốc

Việt

Nam

30MBA16

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

2. Ngành Marketing và Truyền thông

STT

Họ tên

GT

Số hồ sơ

Kết quả xét tuyển

Ghi chú

1

Lê Phương

Thủy

Nữ

05MMCoM2

Trúng tuyến

Học bổng early bird, bổ sung ảnh

2

Khương Thị

Thương*

Nữ

11MMCoM2

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung bằng và bảng điểm dịch công chứng, ảnh

3

Hồ

Bách

Nam

12MMCoM2

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung bằng và bảng điểm dịch công chứng, ảnh

4

Dương Thị Thùy

Linh

Nữ

13MMCoM2

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh, bằng và bảng điểm dịch công chứng, ảnh

5

Vũ Minh

Huyền

Nữ

14MMCoM2

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung bằng và bảng điểm dịch công chứng, ảnh

6

Bùi Thị

Hợp

Nữ

15MMCoM2

Hoãn thi

7

Trần Ngọc Trà

Mi

Nữ

01MMCoM2

Trúng tuyến

Học viên MPM8, miễn thi đầu vào, học bổng Early bird

3. Ngành quản lý công

STT

Họ tên

GT

Số hồ sơ

Kết quả xét tuyển

Note

1

Phạm Công

Minh

M

11MPM9

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

2

Ngô Hữu Hoàng

Long

M

12MPM9

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

3

Đồng Minh

Long

M

13MPM9

Trúng tuyển

4

Lê Thanh

M

14MPM9

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung c/c tiếng Anh

5

Nguyễn Thục

Anh

F

15MPM9

Trúng tuyển có điều kiện

Bổ sung bằng và bảng điểm dịch công chứng, ảnh

Ghi chú: Trúng tuyển có điều kiện là các thí sinh còn thiếu chứng chỉ tiếng Anh, thiếu văn bằng dịch công chứng hoặc xác nhận văn bằng của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng. Thí sinh sẽ được công nhận chính thức sau khi hoàn thiện hồ sơ