Hoạt động ngoại khóa

Đăng ký tham gia lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng - Đợt 2 năm 2018

smallLargeLarger
  02/11/2018 04:43:19 PM 
Ban chấp hành Liên chi Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới toàn thể Đoàn viên sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế về việc đăng ký lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 như sau:
  • Đoàn viên sinh viên ưu tú có thành tích xuất sắc:
    • Kết quả học tập tốt.
    • Tham gia tích cực các hoạt động của Viện Đào tạo Quốc tế, các công tác đoàn và phong trào thanh niên, các cuộc thi chuyên môn, học thuật và các công tác xã hội khác.
  • Đã học tại chương trình từ 6 tháng trở lên.
Thời gian dự kiến tổ chức: 18h00 – 21h00 từ ngày 25/11/2018 - 29/11/2018.
Đoàn viên có nguyện vọng tham gia lớp học làm đơn theo mẫu tải tại đây.
Nộp đơn qua email: le.linh@isneu.org đến 11h30 ngày 7/11/2018
Tiêu đề mail: Đăng ký lớp tìm hiểu về Đảng 2018