Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU kỳ mùa Xuân 2017

smallLargeLarger

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1774 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 13, Kỳ mùa Xuân, năm 2017

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 664/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quyết định số 1276/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/8/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân; Quyết định số 1268/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/7/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 13, Kỳ mùa Xuân năm 2017, Chương trình Cử nhân Quốc tế, với các ngành đào tạo sau:

- Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD), hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

- Ngành Ngân hàng-Tài chính (NH-TC), hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

- Ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế (QTKDQT), hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

1. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông:

+ Có Giấy Chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông tạm thời năm 2016, hoặc bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

+ Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.

- Đối với thí sinh đang học lớp 12: Điểm trung bình lớp 11 tối thiểu 6,5/10.

- Đối với thí sinh người nước ngoài hoặc người Việt Nam học ở nước ngoài: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.

2. Cách thức tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a, Thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài đánh giá Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: tiếng Việt, Toán và Logic. Kết quả bài đánh giá KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.

Điểm KTTH có thể thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

- Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia vào tháng 7/2016 (trong đó có ít nhất 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn) - nếu kết quả này đạt từ mức trên 2 điểm so với điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia năm 2016, nếu đạt mức từ 98 điểm trở lên;

- Điểm SAT quốc tế năm 2016, mức từ 800 trở lên.

Đối với ngành Ngân hàng-Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nói trên, hoặc tương đương.

b, Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt (hoặc bằng tiếng Anh, nếu thí sinh là người nước ngoài).

c, Tiếng Anh: kết quả tiếng Anh không phải là cơ sở xét tuyển, đây là điều kiện để xếp lớp. Bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông, bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết.

3. Căn cứ xét tuyển

3.1. Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm trung bình phổ thông; ii) Điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH và iii) Điểm phỏng vấn, cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

- Điểm PT - là điểm trung bình chung lớp 12

- Điểm KTTH - là điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp được quy đổi về hệ điểm 10

- Điểm thay thế KTTH được quy đổi về hệ điểm 10 theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

- Điểm PV - điểm phỏng vấn

Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

3.2. Điểm tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình.

4. Cách thức xét tuyển

a. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT:

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm xét tuyển từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ, đăng ký học lớp bổ trợ tiếng Anh và thi lại tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2017 của Chương trình.

b. Đối với thí sinh đang học lớp 12

- Thí sinh đạt mức điểm sàn trúng tuyển và có điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu sẽ được chấp nhận trúng tuyển có điều kiện vào Chương trình.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ mùa Xuân (theo hướng dẫn của Chương trình) và nhập học cùng kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2017 với điều kiện có bằng tốt nghiệp PTTH.

- Thí sinh đạt mức điểm sàn trúng tuyển nhưng điểm thi tiếng Anh không đạt yêu cầu sẽ được chấp nhận trúng tuyển có điều kiện vào Chương trình.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ mùa Xuân (theo hướng dẫn của Chương trình) và nhập học cùng kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2017 với điều kiện có bằng tốt nghiệp PTTH và hoàn thành điều kiện tiếng Anh tại thời điểm nhập học.

c. Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả thi tuyển để xét tiếp nhận vào Chương trình.

5. Quy mô tuyển sinh

- Ngành Quản trị Kinh doanh: 150 sinh viên.

- Ngành Ngân hàng – Tài chính: 100 sinh viên.

- Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế: 50 sinh viên.

6. Nội dung chương trình đào tạo

a, Ngành Quản trị Kinh doanh và Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

- Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học.

- Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.

- Năm thứ tư:

+ Ngành Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị Kinh doanh.

+ Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó, như: Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh. v.v., hoặc một số trường đại học ở Mỹ, Úc, Singapore.

b, Ngành Ngân hàng-Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

- Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản.

- Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Ngân hàng-Tài chính;

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại Đại học Tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

7. Tổ chức đào tạo

- Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.

- Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).

- Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

8. Thời gian đào tạo

- Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh, ngành Ngân hàng – Tài chính và ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Khóa học bắt đầu vào tháng 2/2017.

*Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng- Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

9. Bằng cấp

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh của Trường quốc tế TEG, Singapore.

a, Ngành Quản trị Kinh doanh

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

b , Ngành Ngân hàng-Tài chính

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng-Tài chính của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

c, Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

10. Học phí

Đơn vị: đồng

TT

Thời gian

Ngành

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh Quốc tế

Ngành

Ngân hàng –
Tài chính

1

Năm thứ nhất

48.000.000

48.000.000

48.000.000

2

Năm thứ hai

72.000.000

72.000.000

86.000.000

3

Năm thứ ba

72.000.000

72.000.000

86.000.000

4

Năm thứ tư

120.000.000

120.000.000

92.000.000

Tổng cộng

312.000.000

312.000.000

312.000.000

Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v . Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể đăng trên website của Viện ĐTQT (www.isneu.edu.vn) theo từng học kỳ.

11. Chi tiết tuyển sinh kỳ mùa Xuân, năm 2017

a, Các mốc thời gian cơ bản

- 8h30, 25/12/2016: Open Day – Ngày hội giới thiệu thông tin

- 14/01/2017: Hạn chót nộp hồ sơ

- 17/01/2017: Công bố danh sách tuyển sinh

- Sáng 21/01/2017: Thi Kiến thức Tổng hợp

- Chiều 21/01/2017: Thi tiếng Anh

- 22/1/2017: Phỏng vấn (bằng tiếng Việt)

- 10/02/2017: Công bố kết quả tuyển sinh

- 13 – 14/02/2017: Nhập học (đối với thí sinh bắt đầu học tập kỳ Mùa Xuân 2017)

- 13 – 28/02/2017: Làm thủ tục bảo lưu (đối với thí sinh nhập học kỳ Mùa Thu 2017)

- 20/02/2017: Bắt đầu vào học (kỳ Mùa Xuân 2017)

b, Lệ phí tuyển sinh: 1.000.000 đồng, trong đó:

- Phí thụ lý hồ sơ: 300.000 đồng

- Phí dự thi KTTH: 200.000 đồng

- Phí kiểm tra tiếng Anh: 200.000 đồng

- Phí tham dự phỏng vấn: 300.000 đồng

c, Tư vấn tuyển sinh và bán, thu hồ sơ

Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Phòng 304, Nhà 6, vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu.

- Thời gian bán và thu hồ sơ: từ 12/12/2016 đến 14/1/2017.

- Tư vấn tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế: trong giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

d, Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế, tầng 3, nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Nơi nhận:

- Các thí sinh

- Lưu TH, TC-KT, ĐTQT

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

PGS.TS. Hoàng Văn Cường


Download Thông báo tuyển sinh bản PDF tại đây

Số lượt đọc:  10562  -  Cập nhật lần cuối:  19/12/2016 11:42:00 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 24.004.593