Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 14 mùa Thu, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 14 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 14 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 15 mùa Xuân
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 15 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2, khóa 15 Mùa Xuân, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 14 MT, một số thông tin lưu ý về lịch trình học tập
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.027.653