Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Thông báo về yêu cầu tham dự Hoạt động định hướng khóa 14MX
Danh sách phòng thi giữa kỳ cấp độ 03 Tiếng anh, K13 MT ngày 02/02/2018
Thông báo điểm môn Kỹ năng học tập Kỳ mùa Thu 2017
Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018 dành cho Sinh viên khóa 13 Mùa Thu, Chương trình Cử nhân Quốc tế
Thay đổi giảng đường và một số giờ học của Chương trình BTEC HND, học kỳ 2 năm học 2017-2018
Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật)
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 03-I13MT sau 04 tuần học
Kết quả học tập
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 1, khóa 13 Mùa Thu, thời gian dự kiến nhập học
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4, khóa 13 mùa Xuân, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 13 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Thu
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 13 mùa Xuân - chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 1 - khóa 13 mùa Thu - chương trình Cử nhân Quốc tế
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 1.815.509