Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 01 cấp độ 04 Tiếng anh, Khóa 14 Mùa xuân

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cấp độ 04 Tiếng anh lần 01, K14 Mùa xuân ngày 13/01/2019:

STT

Họ tên

Lớp

Số tiết nghỉ

1

Nguyễn Thị Thu

Cúc

I14S1

35

2

Trần Hoàng

I14S1

41

3

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

I14S1

67

4

Nguyễn Minh

Khiêm

I14S1

84

5

Nguyễn Thùy

Linh

I14S1

69

6

Phạm Lưu Khánh

Linh

I14S1

52

7

Nguyễn Đức

Mạnh

I14S1

42

8

Phạm Hoàng

Anh

I14S2

64

9

Phạm Thế

Anh

I14S2

66

10

Ngô Quốc

Bảo

I14S2

37

11

Lê Ngọc

Cường

I14S2

83

12

Trần Đức

Hải

I14S2

35

13

Nguyễn Quang

Huy

I14S2

73

14

Nguyễn Trung

Kiên

I14S2

38

15

Nguyễn Phạm Anh

Phương

I14S2

36

16

Nguyễn Bắc

Trung

I14S2

35

17

Đỗ Nguyễn Minh

I14S3

47

18

Đoàn Thái

I14S3

78

19

Đỗ Mỹ

Linh

I14S3

46

20

Nguyễn Đức

Mạnh

I14S3

81

21

Nguyễn Quang

Minh

I14S3

64

22

Ngô Hồng

Oanh

I14S3

48

23

Nguyễn Minh

Tâm

I14S3

37

24

Hà Quang

Thịnh

I14S3

43

25

Trần Quỳnh

Trang

I14S3

35


Những sinh viên trên có thể đăng ký thi lại lần 02, kỳ thi cuối kỳ cấp độ 04, K14MX.
Số lượt đọc:  351  -  Cập nhật lần cuối:  11/01/2019 04:23:59 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.794.673