Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Danh sách phòng thi cuối cấp độ - môn Tiếng anh cấp độ 2 - khóa 15 Mùa Thu, ngày 7/12/2019
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ, môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 15, kỳ học mùa thu
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 2 khóa 15 Mùa thu tính đến ngày 5/12/2019
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 1 khóa 15 Mùa thu sau 9 tuần học
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 5 tuần học
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 2 khóa 15 Mùa thu sau 9 tuần học
Danh sách phòng thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 15 Mùa Thu ngày 9/11/2019
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 1&2 khóa 15 Mùa thu sau 6 tuần học và tiếng anh cấp độ 4 sau 2 tuần học
Danh sách lớp và thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 4, khóa 15 mùa Xuân
Danh sách phòng thi cuối kỳ lần 02 môn Tiếng anh cấp độ 03, Khóa 15 Mùa Xuân, ngày 09/10/2019
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 1&2 Khóa 15 Mùa Thu sau 3 tuần học
Danh sách phòng thi cuối kỳ lần 01 môn Tiếng anh cấp độ 03, Khóa 15 Mùa Xuân, ngày 05/10/2019
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ, môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 15, kỳ học mùa xuân
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng Anh cấp độ 3 khóa 15 mùa Xuân sau 12 tuần học
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng Anh cấp độ 3 khóa 15 mùa Xuân sau 11 tuần học
Trang:  1/110Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 18.273.834