Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi lại tiếng Anh cấp độ 2, khóa 14 mùa Thu, kế hoạch học tập của sinh viên

smallLargeLarger

Viện ĐTQT thông báo về kết quả kỳ thi lại tiếng Anh cấp độ 2 – khóa 14 mùa Thu, và kế hoạch học tập của sinh viên trong thời gian tiếp theo:

- Đối với sinh viên đã đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 2, sinh viên theo dõi danh sách lớp và lịch học trên Website của Viện. Lớp bắt đầu vào thứ 2, 17/12/2018.

- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 2, sinh viên cần liên hệ với chủ nhiệm lớp để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.

- Các phương án về kế hoạch học tập:

+ Sinh viên có thể làm đơn bảo lưu kết quả học tập đến tháng 5/2019 (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 21/12/2018). Sinh viên có thể đăng ký thi lại cấp độ 2 cùng khóa 15 mùa Xuân (dự kiến trung tuần tháng 5/2019), hoặc nộp kết quả IELTS 5.0 trước 10/5/2019 để được xét vào học tiếng Anh cấp độ 3.

+ Sinh viên có thể đăng ký học lại tiếng Anh cấp độ 2 cùng khóa 15 mùa Xuân (dự kiến lớp bắt đầu 18/2/2019).

+ Sinh viên có thể cân nhắc về việc chuyển hướng học tập.

No

MSSV

Total Progress Test/ 100

Midterm Test /100

Resit Final Test/ 100

Tổng điểm cuối cấp độ 2/ 100 (lần 2)

UsE (20)

Lis (20)

Rd (20)

Wr1 (10)

Wr2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

10180061

64.4

36.5

10.0

10.5

10.5

5.5

1.0

10.0

47.5

46.99

2

10180230

66.3

50.5

13.0

10.0

12.0

5.0

5.0

10.0

55.0

55.23

3

10180236

75.0

58.0

17.0

12.0

14.0

1.0

5.0

12.0

61.0

61.80

4

10180261

50.6

51.0

13.0

9.0

10.5

5.5

5.0

9.0

52.0

51.66

5

10180263

48.8

53.5

12.0

13.0

11.0

4.0

3.5

11.0

54.5

53.73

6

10180287

55.9

52.5

10.0

10.0

9.5

3.5

3.5

10.0

46.5

48.64

7

10180302

68.4

37.0

15.0

10.0

8.0

6.0

5.5

9.0

53.5

51.69

8

10180303

43.1

51.0

15.0

9.5

9.0

5.0

3.0

9.0

50.5

50.00

9

10180304

60.9

36.0

10.0

11.0

12.0

4.5

6.0

9.0

52.5

50.04

10

10180309

58.8

53.0

9.0

13.0

12.0

4.5

5.0

10.0

53.5

53.93

11

10180314

59.1

29.5

14.0

13.0

9.0

5.5

4.0

9.0

54.5

50.00

12

10180316

65.0

47.6

12.0

9.0

8.0

5.5

3.5

8.0

46.0

48.22

13

10180321

61.9

38.0

10.0

11.0

11.0

4.0

5.0

12.0

53.0

50.89

14

10180325

61.6

45.0

12.0

11.0

11.0

4.0

3.0

9.0

50.0

50.16

15

10180327

69.1

48.0

12.0

13.0

11.0

3.5

6.0

9.0

54.5

54.66

16

10180330

65.9

34.5

14.0

8.0

5.0

4.5

5.0

6.0

42.5

43.24

17

10180336

59.1

41.0

10.0

11.0

10.0

5.0

4.5

5.0

45.5

45.96

18

10180347

55.3

33.0

12.0

5.0

11.0

3.0

3.5

9.0

43.5

42.58

19

10180371

59.1

32.5

12.0

9.0

9.0

5.5

5.0

6.0

46.5

44.96

20

10180377

68.8

24.0

9.0

12.0

9.0

3.5

5.5

6.0

45.0

43.18

21

10180389

63.4

68.5

16.0

18.0

15.0

6.0

3.5

12.0

70.5

69.39

22

10180391

55.6

38.5

12.0

9.0

11.5

3.5

4.5

8.0

48.5

47.21

23

10180397

69.1

51.0

13.0

11.0

9.5

5.0

3.5

8.0

50.0

52.11

24

10180400

65.0

30.0

10.0

9.0

9.0

3.5

2.0

4.0

37.5

38.75

25

10180401

76.9

43.0

12.5

11.0

14.5

5.0

3.5

10.0

56.5

55.84

26

10180410

62.8

37.0

12.0

10.5

10.5

4.0

4.5

5.0

46.5

46.23

27

10180416

72.5

57.0

17.0

18.5

18.5

4.0

4.5

11.0

73.5

70.10

28

10180424

53.4

39.0

12.5

9.5

11.0

5.5

4.5

9.5

52.5

50.00

29

10180429

60.9

58.0

14.0

13.0

9.5

4.0

5.0

9.5

55.0

56.19

30

10180431

74.1

66.0

18.0

12.0

11.0

4.0

5.0

12.0

62.0

64.01

31

10180433

64.1

52.5

15.5

15.0

14.0

4.0

3.0

9.5

61.0

59.61

32

10180440

63.8

46.0

9.5

10.5

9.0

4.0

4.0

10.0

47.0

48.48

33

10180452

45.3

41.0

12.5

8.0

9.5

4.0

4.5

8.0

46.5

45.28

34

10180458

55.6

46.0

14.0

7.0

10.5

3.0

4.0

7.0

45.5

46.61

35

10180460

42.5

44.0

12.5

13.5

14.5

5.0

5.5

11.0

62.0

56.45

36

10180465

63.1

63.0

14.5

14.5

13.5

5.5

5.0

9.0

62.0

62.31

37

10180471

61.6

35.0

13.0

10.5

11.0

4.0

3.5

13.0

55.0

51.66

38

10180478

60.3

36.0

12.5

11.0

7.0

3.0

3.0

5.0

41.5

42.28

39

10180479

61.9

39.0

12.0

13.0

7.0

4.0

3.5

5.0

44.5

45.14

40

DT221802

72.8

52.0

14.0

11.0

11.0

5.0

5.5

6.0

52.5

54.43


Số lượt đọc:  973  -  Cập nhật lần cuối:  14/12/2018 10:35:53 AM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.794.703