Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo

Thông báo kết quả tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa xuân 2017, và thủ tục nhập học, tư vấn học tập

smallLargeLarger

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

__________

Số: 04 /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 10 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Thủ tục nhập học và tư vấn kế hoạch học tập đối với thí sinh trúng tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa xuân năm 2017

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 120/TB-ĐHKTQD ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD) về điểm chuẩn trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 13, Kỳ mùa xuân năm 2017, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (nhấn vào tên file để tải về).

Kết quả Tổng điểm tuyển sinh (nhấn vào tên file để tải về).

Kết quả thi Kiến thức tổng hợp (nhấn vào tên file để tải về).

I. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Kết quả tuyển sinh

- Thí sinh được coi là trúng tuyển chính thức khi có điểm thi Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên, Tổng điểm Xét tuyển từ 60 điểm trở lên và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 50 điểm trở lên hoặc tương đương

- Thí sinh được coi là trúng tuyển có điều kiện khi có điểm thi Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên, Tổng điểm Xét tuyển từ 60 điểm trở lên và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 50 điểm mà không có các chứng chỉ tiếng Anh khác thay thế.

2. Nhận Giấy báo kết quả, thủ tục bảo lưu và nhập học

- Thí sinh đã trúng tuyển chính thức nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) vào ngày 13-14/02/2017.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 13 – 14/02/2017. Sau khi nhập học, sinh viên tham gia Ngày Định hướng, vào lúc 8h-16h ngày 17/2/2017 (bắt buộc) và bắt đầu vào học ngày 20/2/2017.

- Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 13- 20/02/2017.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế chậm nhất là ngày 28/02/2017 và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng để được bảo lưu kết quả tuyển sinh 1 học kỳ. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 9/2017.

3. Tư vấn kế hoạch học tập

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển có điều kiện có thể đến Văn phòng Viện ĐTQT để được tư vấn về kế hoạch học tập tiếp theo.

II. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐANG HỌC LỚP 12

1. Kết quả tuyển sinh, nhận Giấy báo kết quả và thủ tục bảo lưu

- Thí sinh đang học lớp 12, đạt điểm thi Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên và Tổng điểm Xét tuyển từ 60 điểm trở lên được công nhận là trúng tuyển có điều kiện.

- Các thí sinh trúng tuyển có điều kiện nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2017 (làm đơn xin bảo lưu và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng) tại buổi Gặp mặt với Viện Đào tạo Quốc tế, được tổ chức vào 14h30, chiều Thứ Bảy 04/03/2017, tại phòng 501, Giảng đường D2, Trường ĐH KTQD.

Trường hợp thí sinh không thể tham gia buổi Gặp mặt, thí sinh nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 06/03 đến hết ngày 10/03/2017 để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2017.

2. Kế hoạch nhập học

- Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện và đạt yêu cầu về tiếng Anh sẽ cần nộp Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT trước ngày 15/8/2017 để được công nhận trúng tuyển chính thức và có thể nhập học vào tháng 8/2017 hoặc vào tháng 9/2017, tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh, cụ thể như sau:

+ Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc tương đương, có thể bỏ qua chương trình học tiếng Anh của năm thứ nhất, tuy nhiên vẫn cần hoàn thành các môn học cơ sở khác của năm thứ nhất, bao gồm Kỹ năng học tập, Kinh tế học cơ bản đối với ngành Quản trị Kinh doanh, và thêm môn Toán kinh tế đối với ngành Ngân hàng-Tài chính. Khi đó thí sinh cần thu xếp thời gian học tập của mình để đăng ký theo học các môn học cơ sở nói trên tại Viện ĐTQT, sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2017. Hoàn thành các môn học này, thí sinh sẽ được vào học các môn chuyên ngành của năm thứ 2, bắt đầu vào tháng 8/2017.

+ Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên cũng có thể được bỏ qua 1 học kỳ của năm thứ nhất và cần nhập học trước ngày 15/8/2017.

+ Các thí sinh còn lại (đạt 50 điểm tiếng Anh trở lên) nhập học vào tháng 9/2017 và bắt đầu học Năm 1 bao gồm Tiếng Anh cấp độ 2, 3, 4 và các môn cơ sở khác.

- Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện và chưa đạt yêu cầu tiếng Anh (dưới 50 điểm) cần nộp Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương trước ngày 15/8/2017 để được công nhận trúng tuyển chính thức và có thể nhập học vào tháng 9/2017.

Thí sinh cũng có thể đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Anh của Viện Đào tạo Quốc tế trong kỳ tuyển sinh mùa Thu tháng 8/2017 để được xét đạt yêu cầu về điều kiện tiếng Anh.

3. Buổi Gặp mặt với các thí sinh đang học lớp 12

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc hoàn thành các thủ tục liên quan đến tuyển sinh và giúp thí sinh lập kế hoạch học tập tiếp theo, Viện Đào tạo quốc tế tổ chức buổi Gặp mặt với các thí sinh đang học lớp 12, vào 14h30, chiều Thứ Bảy 04/03/2017, tại phòng 501, Giảng đường D2, Trường ĐH KTQD. Xin trân trọng mời thí sinh và các phụ huynh tham gia buổi gặp mặt.

Nội dung buổi Gặp mặt gồm có:

- Trao Giấy báo Kết quả tuyển sinh cho thí sinh,

- Làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2017 (làm đơn xin bảo lưu và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng),

- Trao Quyết định học bổng cho thí sinh được nhận Học bổng của Chương trình,

- Tư vấn về kết quả tuyển sinh và kế hoạch hoạch tập tiếp theo cho các thí sinh.

Trường hợp không tham dự được buổi Gặp mặt, thí sinh có thể đăng ký thời gian đến tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Viện ĐTQT theo số ĐT 0912099706, và nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 06/03 đến hết ngày 10/03/2017 để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2017.

III. HỌC BỔNG

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có điểm thi 3 môn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì vào tháng 7/2016 từ 23 điểm trở lên sẽ được nhận học bổng Smart Choice trị giá 20 triệu đồng khi nhập học kỳ mùa Xuân 2016 của Chương trình.

- Thí sinh đang học lớp 12 có điểm thi môn Kiến thức tổng hợp đạt từ 22 điểm trở lên sẽ được nhận học bổng Smart Choice trị giá 20 triệu đồng khi theo học trong Chương trình.

- Thí sinh có Điểm xét tuyển từ 79 điểm trở lên sẽ được đăng ký xét học bổng. Thí sinh cần điền Hồ sơ đăng ký học bổng (file đính kèm tại đây) và gửi trực tiếp Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế hoặc qua email theo hướng dẫn trước ngày 20/2/2017 để được sắp xếp lịch phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

- Thí sinh,

- Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

TS. Đồng Xuân Đảm

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân,

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Số lượt đọc:  3623  -  Cập nhật lần cuối:  21/02/2017 09:05:20 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 23.123.338