Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo

Thông báo kết quả tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu 2016, và thủ tục nhập học, tư vấn học tập

smallLargeLarger

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 9 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Thủ tục nhập học Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2016

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1281/TB-ĐHKTQD ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 12, Kỳ mùa thu năm 2016, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (nhấn vào tên file để tải về).

Kết quả Tổng điểm tuyển sinh (nhấn vào tên file để tải về).

Kết quả thi Kiến thức tổng hợp (nhấn vào tên file để tải về).

Kết quả Điểm thi Tiếng Anh dành cho các thí sinh trúng tuyển có điều kiện kỳ mùa xuân tháng 1 năm 2016 (nhấn vào tên file để tải về).

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh trúng tuyển (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14,5 điểm trở lên hoặc Tổ hợp điểm 3 môn cao nhất - trong đó ít nhất 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn - trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 từ 17 điểm trở lên; Tổng điểm xét tuyển từ 60 điểm trở lên) và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 50 trở lên (trúng tuyển chính thức): nhận Giấy báo nhập học tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 13 đến ngày 19/9/2016.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (lấy tại Văn phòng Viện khi đến nhập học) trong thời gian từ ngày 13/9 đến ngày 21/9/2016.

2. Thí sinh trúng tuyển có điều kiện: Thí sinh trúng tuyển và có điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 50 nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 13 đến ngày 19/9/2016.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây) đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (sẽ có thông báo vào ngày 12/9/2016), từ ngày 13 đến ngày 21/9/2016 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2017.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 85 điểm trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh sẽ được tư vấn về việc tham gia kỳ thi tiếng Anh vượt cấp độ.

Các thí sinh này cần đến Viện Đào tạo Quốc tế, phòng 304, Gác 3 nhà 6 gặp cô Bùi Thị Quỳnh Trang, số điện thoại 0912478259, chậm nhất là ngày 3/10/2016. Kỳ thi tiếng Anh vượt cấp độ dự kiến tổ chức vào chủ nhật ngày 8/10/2016.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 12 Mùa thu 2016 cụ thể như sau:

- Thí sinh có Tổ hợp điểm 3 môn cao nhất (trong đó ít nhất 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn) trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 từ 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính môn năng khiếu), hoặc điểm thi Kiến thức Tổng hợp từ 21 điểm trở lên được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có Tổng điểm xét tuyển trong Kỳ tuyển sinh Mùa Thu 2016 của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU năm 2016 từ 78 điểm trở lên hoặc Tổ hợp điểm 3 môn cao nhất (trong đó ít nhất 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn) trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 từ 24 điểm trở lên được đăng ký xét cấp học bổng của Chương trình với các mức từ 5 triệu đồng cho đến mức 75% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 23/9/2016.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

TS. Phan Thủy Chi

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  2887  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2016 03:48:43 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 24.004.692