Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo

Danh sách thí sinh dự tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 13, Kỳ mùa Thu 2017

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 13, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Thu 2017 như sau:

- Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng ngày Thứ Ba, 05/09/2017

- Bài thi tiếng Anh: 14:15, chiều ngày Thứ Ba, 05/09/2017

- Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại đây.

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Kỳ tuyển sinh Mùa Thu 2017

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾDANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN

Các bài thi: Kiến thức Tổng hợp, Tiếng Anh, Phỏng vấn

Danh sách được sắp xếp theo Số báo danh. Các thí sinh chỉ dự thi bài thi tiếng Anh được xếp ở cuối danh sách.

STT

Số BD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND

Phòng thi KTTH
8h15, 05/09/2017

Phòng thi Tiếng Anh,
14h15, 05/09/2017

Phỏng vấn

Bàn phỏng vấn

Giảng đường

Giờ có mặt

1

001

Đỗ Thị Ngân An

15/08/1999

Nữ

013617344

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

8:00

2

002

Đàm Hải Anh

06/09/1999

Nữ

013607203

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

8:00

3

003

Đặng Quỳnh Anh

15/10/1998

Nữ

031975590

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

8:00

4

004

Đoàn Đức Hiếu Anh

02/08/1999

Nam

001099001600

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

8:00

5

005

Đỗ Phương Anh

07/09/1999

Nữ

013616591

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

8:00

6

006

Đỗ Thị Quỳnh Anh

24/10/1999

Nữ

142917495

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

9:45

7

007

Hàn Phạm Quế Anh

20/09/1999

Nữ

001199000776

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

9:45

8

008

Lê Đức Anh

06/04/1998

Nam

001098011148

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

9:45

9

009

Lê Phương Anh

14/08/1999

Nam

013592922

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

9:45

10

010

Lê Tuấn Anh

30/06/1999

Nam

013636534

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

9:45

11

011

Nguyễn Duy Anh

25/10/1999

Nam

001099002097

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 6/9/2017

D2-301

9:45

12

012

Nguyễn Đức Anh

25/11/1999

Nam

030099004007

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

14:00

13

013

Nguyễn Hải Anh

06/05/1999

Nam

001099004213

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

14:00

14

014

Nguyễn Hải Anh

19/05/1999

Nữ

013636267

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

14:00

15

015

Nguyễn Hoàng Anh

24/06/1999

Nam

135877626

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

14:00

16

016

Nguyễn Lộc Anh

18/12/1998

Nữ

113716082

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

14:00

17

017

Nguyễn Lương Anh

12/05/1999

Nam

042099000052

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

15:45

18

018

Nguyễn Phan Anh

29/06/2016

Nam

001099000530

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

15:45

19

019

Nguyễn Phương Anh

16/09/1999

Nữ

164653329

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

15:45

20

020

Nguyễn Phượng Hoàng Anh

18/01/1999

Nam

001099000391

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

15:45

21

021

Nguyễn Quý Anh

16/12/1999

Nam

001099007887

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

15:45

22

022

Nguyễn Quỳnh Anh

23/10/1999

Nữ

001199001800

D2-301

Bàn số 1, Chiều 6/9/2017

D2-301

15:45

23

023

Nguyễn Quỳnh Anh

31/03/1999

Nữ

013628013

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

8:00

24

024

Nguyễn Quỳnh Anh

10/08/1999

Nữ

013632573

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

8:00

25

025

Nguyễn Thị Minh Anh

06/11/1999

Nữ

001199005215

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

8:00

26

026

Nguyễn Thị Phương Anh

04/02/1999

Nữ

013629004

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

8:00

27

027

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

15/10/1999

Nữ

187817167

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

8:00

28

028

Nguyễn Trần Nam Anh

14/08/1999

Nam

013648083

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

9:45

29

029

Nguyễn Vân Anh

04/12/1999

Nữ

001199001003

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

9:45

30

030

Phan Thị Mộc Anh

03/10/1999

Nữ

001199015848

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

9:45

31

031

Phạm Hà Anh

28/01/1999

Nữ

142859804

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

9:45

32

032

Phạm Hoàng Anh

06/11/1999

Nam

14292888

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

9:45

33

033

Phí Thị Quỳnh Anh

28/10/1999

Nữ

001199009819

D2-302

Bàn số 1, Sáng 7/9/2017

D2-301

9:45

34

034

Tạ Ngọc Anh

07/10/1999

Nữ

001199009220

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

14:00

35

035

Trần Minh Anh

01/01/1999

Nữ

013653539

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

14:00

36

036

Trần Thị Hồng Anh

06/10/1999

Nữ

013650339

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

14:00

37

037

Trương Mỹ Anh

18/08/1999

Nữ

013607141

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

14:00

38

038

Trương Quốc Anh

27/08/1999

Nam

142950213

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

14:00

39

039

Vũ Kiều Anh

12/09/1999

Nữ

001199002946

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

15:45

40

040

Vũ Thị Trang Anh

19/02/1998

Nữ

000198000023

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

15:45

41

041

Vương Hải Anh

15/09/1999

Nữ

001199005216

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

15:45

42

042

Phạm Ngọc Ánh

11/09/1999

Nữ

001199001275

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

15:45

43

043

Tạ Thị Minh Ánh

26/05/1999

Nữ

001199000743

D2-302

Bàn số 1, Chiều 7/9/2017

D2-301

15:45

44

044

Nguyễn Cảnh Bách

06/12/1998

Nam

187842887

D2-302

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

8:00

45

045

Ngô Quốc Bảo

18/06/1999

Nam

013598976

D2-301

D2-302

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

8:00

46

046

Trương Khoa Bằng

21/10/1999

Nam

001099007656

D2-301

D2-302

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

8:00

47

047

Đào Thị Bích

06/02/1999

Nữ

001199010118

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

8:00

48

048

Phạm Quỳnh Châu

19/04/1999

Nữ

013608960

D2-302

D2-302

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

8:00

49

049

Nguyễn Linh Chi

09/02/1999

Nữ

013617830

D2-303

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

9:45

50

050

Nguyễn Thảo Chi

10/03/1999

Nữ

187696488

D2-303

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

9:45

51

051

Vũ Linh Chi

16/10/1999

Nữ

002199000004

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

9:45

52

052

Vũ Thị Linh Chi

23/07/1999

Nữ

174521131

D2-303

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

9:45

53

053

Phạm Thùy Dung

03/11/1999

Nữ

142970705

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

9:45

54

054

Trần Thùy Dung

21/08/1999

Nữ

025199000086

D2-303

Bàn số 2, Sáng 6/9/2017

D2-302

9:45

55

055

Lê Minh Duy

25/10/1999

Nam

013650138

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

14:00

56

056

Nguyễn Quang Duy

19/04/1999

Nam

013613311

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

14:00

57

057

Phan Quốc Duy

05/04/1996

Nam

122109676

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

14:00

58

058

Phạm Đức Duy

06/11/1999

Nam

001099001355

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

14:00

59

059

Nguyễn Đắc Tuấn Dũng

04/06/1999

Nam

013650152

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

14:00

60

060

Nguyễn Quốc Dũng

14/11/1999

Nam

013681429

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

15:45

61

061

Phan Tiến Dũng

01/09/1999

Nam

075099000009

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

15:45

62

062

Phạm Hoàng Dũng

20/06/1999

Nam

013639846

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

15:45

63

063

Trần Việt Dũng

24/11/1999

Nam

030099001371

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

15:45

64

064

Trịnh Duy Dũng

06/09/1998

Nam

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

15:45

65

065

Bùi Thị Thùy Dương

16/04/1999

Nữ

034199003749

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 6/9/2017

D2-302

15:45

66

066

Đỗ Thị Thùy Dương

05/08/1999

Nữ

15225525

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

8:00

67

067

Đỗ Thùy Dương

03/12/1999

Nữ

001199007617

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

8:00

68

068

Khổng Thùy Dương

01/08/1999

Nữ

15222204

D2-303

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

8:00

69

069

Trần Thị Thùy Dương

12/02/1999

Nữ

061042418

D2-303

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

8:00

70

070

Lê Trần Thùy Đan

23/11/1999

Nữ

031989282

D2-303

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

8:00

71

071

Đinh Tiến Đạt

28/10/1999

Nam

001099002456

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

9:45

72

072

Đinh Tiến Đạt

29/04/1999

Nam

013685039

D2-303

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

9:45

73

073

Đỗ Đình Tiến Đạt

02/11/1999

Nam

013617849

D2-304

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

9:45

74

074

Vũ Quốc Đạt

29/06/1999

Nam

001099001286

D2-304

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

9:45

75

075

Nguyễn Minh Đức

22/10/1999

Nam

013628123

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

9:45

76

076

Nguyễn Ngọc Đức

07/09/1998

Nam

132330881

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Sáng 7/9/2017

D2-302

9:45

77

077

Phạm Quang Đức

04/02/1999

Nam

001099014263

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

14:00

78

078

Đỗ Châu Giang

11/01/1999

Nữ

001199000490

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

14:00

79

079

Nguyễn Linh Giang

30/04/1999

Nữ

040199000002

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

14:00

80

080

Nguyễn Thị Giang

07/11/1998

Nữ

174726505

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

14:00

81

081

Nguyễn Ngọc Hà

24/08/1999

Nữ

001199014032

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

14:00

82

082

Bùi Thu Hà

08/12/1999

Nữ

030199000075

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

15:45

83

083

Đặng Ngân Hà

29/09/1997

Nữ

013408943

D2-302

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

15:45

84

084

Đoàn Thái Hà

10/09/1999

Nam

013614368

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

15:45

85

085

Đỗ Nguyễn Minh Hà

14/09/1999

Nữ

001199009723

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

15:45

86

086

Lê Thu Hà

01/12/1999

Nữ

038199000656

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Chiều 7/9/2017

D2-302

15:45

87

087

Ngô Phương Hà

05/11/1999

Nữ

001199002943

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

8:00

88

088

Trần Hoàng Hà

01/01/2000

Nam

079200000004

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

8:00

89

089

Bùi Đức Minh Hải

03/12/1999

Nam

022099000015

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

8:00

90

090

Châu Sơn Hải

07/06/1999

Nam

001099003476

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

8:00

91

091

Nguyễn Phước Hải

31/10/1999

Nam

013608880

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

8:00

92

092

Nguyễn Thanh Hải

07/10/1997

Nam

036097000943

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

9:45

93

093

Trần Đức Hải

04/06/1999

Nam

071047371

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

9:45

94

094

Trần Minh Hạnh

02/08/1999

Nữ

091875816

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

9:45

95

095

Đào Khả Hân

05/09/1999

Nữ

001199006938

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

9:45

96

096

Ngô Trung Hiếu

05/07/1999

Nam

013676124

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

9:45

97

097

Đỗ Thị Thúy Hiền

09/05/1999

Nữ

022199000361

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 6/9/2017

D2-303

9:45

98

098

Lê Thị Hiền

14/08/1999

Nữ

001199014550

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

14:00

99

099

Lê Thúy Hiền

05/10/1999

Nữ

026199000004

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

14:00

100

100

Đỗ Hoàng Hiệp

24/10/1999

Nam

031099000596

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

14:00

101

101

Nguyễn Tôn Hoàng

20/12/1999

Nam

00199002388

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

14:00

102

102

Phạm Việt Hoàng

06/07/1999

Nam

013636445

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

14:00

103

103

Dương Quang Huy

08/04/1999

Nam

036099001528

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

15:45

104

104

Hoàng Xuân Huy

26/06/1999

Nam

001099000071

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

15:45

105

105

Lều Quang Huy

07/11/1999

Nam

013613617

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

15:45

106

106

Nguyễn Quang Huy

04/08/1999

Nam

001099005889

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

15:45

107

107

Lê Khánh Huyền

29/09/1999

Nữ

038199003980

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

15:45

108

108

Trần Thị Thanh Huyền

15/10/1999

Nữ

013678333

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 6/9/2017

D2-303

15:45

109

109

Đỗ Quốc Hùng

26/05/1999

Nam

013614589

D2-303

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

8:00

110

110

Trần Huy Hùng

18/10/1999

Nam

037099000007

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

8:00

111

111

Vũ Mạnh Hùng

28/11/1998

Nam

022098000861

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

8:00

112

112

Nguyễn Việt Hưng

08/03/1999

Nam

013617801

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

8:00

113

113

Vũ Lan Hương

13/10/1999

Nữ

001199003041

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

8:00

114

114

Vũ Thị Hường

30/01/1999

Nữ

030199002438

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

9:45

115

115

Nguyễn Hoàng Đàm Khánh

09/07/1999

Nam

013650515

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

9:45

116

116

Nguyễn Hà Khiêm

14/12/1999

Nam

013668933

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

9:45

117

117

Đỗ Trung Kiên

15/03/1999

Nam

001099003425

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

9:45

118

118

Nguyễn Trung Kiên

26/01/1999

Nam

013658591

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

9:45

119

119

Trần Trung Kiên

07/04/1999

Nam

013650020

D2-303

D2-306

Bàn số 3, Sáng 7/9/2017

D2-303

9:45

120

120

Đỗ Lê Lâm

01/05/1999

Nam

013691802

D2-303

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

14:00

121

121

Nguyễn Tùng Lâm

03/08/1999

Nam

001099000237

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

14:00

122

122

Vũ Tùng Lâm

22/06/1999

Nam

013622498

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

14:00

123

123

Đặng Quang Linh

23/02/1999

Nam

034099002090

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

14:00

124

124

Đỗ Hoàng Phương Linh

18/10/1999

Nữ

001199001179

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

14:00

125

125

Lê Hồng Linh

23/03/1999

Nữ

013636341

D2-303

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

15:45

126

126

Lưu Thị Phương Linh

11/11/1999

Nữ

032015340

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

15:45

127

127

Nguyễn Hương Linh

03/11/1999

Nữ

001199010897

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

15:45

128

128

Nguyễn Khánh Linh

06/12/1999

Nữ

001199013977

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

15:45

129

129

Nguyễn Nhật Linh

29/11/1999

Nữ

001199001208

D2-306

Bàn số 3, Chiều 7/9/2017

D2-303

15:45

130

130

Nguyễn Phan Diệu Linh

04/02/1999

Nữ

013624926

D2-304

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

8:00

131

131

Nguyễn Phương Linh

26/10/1999

Nữ

027199000036

D2-304

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

8:00

132

132

Nguyễn Thị Phương Linh

04/12/1999

Nữ

031989555

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

8:00

133

133

Nguyễn Thùy Linh

05/07/1999

Nữ

001199.13662

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

8:00

134

134

Phan Hoàng Linh

07/02/1999

Nam

013694299

D2-304

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

8:00

135

135

Phạm Hà Phương Linh

05/09/1999

Nữ

132409930

D2-304

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

9:45

136

136

Phạm Lưu Khánh Linh

23/11/1999

Nữ

001199003869

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

9:45

137

137

Phạm Lưu Thùy Linh

27/05/1999

Nữ

001199004455

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

9:45

138

138

Trần Diệu Linh

11/11/1999

Nữ

001199007198

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

9:45

139

139

Đoàn Hữu Long

08/01/1999

Nam

030099003235

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

9:45

140

140

Nguyễn Thanh Long

10/09/1998

Nam

001098015392

D2-304

D2-306

Bàn số 4, Sáng 6/9/2017

D2-403

9:45

141

141

Trần Xuân Long

15/11/1999

Nam

001099008961

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

14:00

142

142

Vũ Bá Long

24/09/1999

Nam

001099000770

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

14:00

143

143

Trần Đức Lộc

20/03/1999

Nam

001099019043

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

14:00

144

144

Nguyễn Thị Khánh Ly

25/12/1999

Nữ

013614007

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

14:00

145

145

Lê Ngọc Mai

31/10/1999

Nữ

013616684

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

14:00

146

146

Nguyễn Quỳnh Mai

12/09/1999

Nữ

013691999

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

15:45

147

147

Nguyễn Đức Mạnh

02/04/1999

Nam

001099012004

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

15:45

148

148

Bùi Nhật Minh

27/02/1999

Nam

00109921390

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

15:45

149

149

Bùi Thị Hồng Minh

16/08/1999

Nữ

031199000962

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

15:45

150

150

Đinh Quang Minh

20/03/1999

Nam

013628397

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

15:45

151

151

Ngô Thị Hải Minh

11/03/1999

Nữ

013613384

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 6/9/2017

D2-403

15:45

152

152

Nguyễn Đỗ Bình Minh

17/09/1999

Nam

013689436

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

8:00

153

153

Nguyễn Gia Minh

08/03/1998

Nam

001098010251

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

8:00

154

154

Nguyễn Quang Minh

09/10/1999

Nam

001099014106

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

8:00

155

155

Nguyễn Tuấn Minh

05/01/1996

Nam

013328338

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

8:00

156

156

Trịnh Công Minh

06/02/1999

Nam

038099010009

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

8:00

157

157

Võ Nhật Minh

28/01/1999

Nam

001099008954

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

9:45

158

158

Lê Trà My

13/06/1999

Nữ

001199000584

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

9:45

159

159

Bùi Hoàng Nam

25/11/1999

Nam

026099001875

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

9:45

160

160

Đinh Đại Nam

28/10/1997

Nam

168605998

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

9:45

161

161

Nguyễn Hà Nam

02/08/1998

Nam

013653891

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

9:45

162

162

Trần Hoàng Nam

27/09/1999

Nam

001099006409

D2-402

Bàn số 4, Sáng 7/9/2017

D2-403

9:45

163

163

Giáp Thị Quỳnh Nga

03/04/1999

Nữ

122303394

D2-305

D2-402

Bàn số 4, Chiều 7/9/2017

D2-403

14:00

164

164

Nguyễn Phi Nga

18/10/1999

Nữ

036199000306

D2-402

Bàn số 4, Chiều 7/9/2017

D2-403

14:00

165

165

Nguyễn Thúy Nga

22/08/1999

Nữ

027199000021

D2-402

Bàn số 4, Chiều 7/9/2017

D2-403

14:00

166

166

Bùi Tấn Nghĩa

26/09/1999

Nam