Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo

Danh sách lớp tiếng Anh (cấp độ 1 và cấp độ 2), sinh viên trúng tuyển kỳ tuyển sinh khóa 12 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế

smallLargeLarger
Lưu ý: 8h00 sáng thứ 2, ngày 26/09/2016: Sinh viên tập trung tại sân giảng đường D2, trường ĐH KTQD.

1. Danh sách lớp tiếng Anh cấp độ 2 (lớp chính thức)

STT

Họ

và tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp

1

Trịnh Trường

An

11/04/1998

Nam

12 A1

2

Bạch Thái

Anh

09/01/1998

Nam

12 A1

3

Bùi Minh

Anh

08/02/1998

Nữ

12 A2

4

Bùi Quốc

Anh

12/02/1998

Nam

12 A3

5

Doãn Thị Phương

Anh

11/07/1998

Nữ

12 A4

6

Dương Thế

Anh

12/12/1997

Nam

12 A5

7

Đào Lê

Anh

09/01/1998

Nam

12 A6

8

Lê Trần Nam

Anh

06/04/1998

Nam

12 A1

9

Nguyễn Hà

Anh

26/06/1998

Nữ

12 A2

10

Nguyễn Quỳnh

Anh

15/01/1998

Nữ

12 A3

11

Nguyễn Thế

Anh

09/09/1998

Nam

12 A2

12

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

28/06/1998

Nữ

12 A4

13

Nguyễn Thị Vân

Anh

09/11/1997

Nữ

12 A3

14

Phạm Đào Duy

Anh

21/12/1997

Nam

12 A5

15

Phan Tuấn

Anh

03/05/1998

Nam

12 A6

16

Phan Thị Tú

Anh

21/01/1998

Nữ

12 A1

17

Phùng Quang

Anh

13/08/1998

Nam

12 A5

18

Trần Huyền

Anh

26/05/1998

Nữ

12 A3

19

Vũ Hoàng Trung

Anh

26/09/1998

Nữ

12 A4

20

Đào Xuân

Bách

01/11/1998

Nam

12 A5

21

Vũ Mạnh

Cường

Nam

12 A2

22

Vũ Mạnh

Cường

23/12/1997

Nam

12 A4

23

Bùi Minh

Châu

09/01/1998

Nữ

12 A3

24

Nguyễn Thùy

Chi

20/01/1997

Nữ

12 A6

25

Nguyễn Thùy

Dung

29/09/1998

Nữ

12 A1

26

Đinh Trọng

Dũng

23/03/1996

Nam

12 A2

27

Lê Hoàng

Duy

10/01/1998

Nam

12 A6

28

Nguyễn Phú Anh

Duy

23/03/1998

Nam

12 A1

29

Phạm Hoàng

Duy

20/6/1995

Nam

12 A5

30

Nguyễn Tuấn

Dương

08/08/1998

Nam

12 A2

31

Phan Ngọc Linh

Đan

06/05/1998

Nữ

12 A3

32

Nguyễn Đức

Đạt

22/03/1998

Nam

12 A3

33

Trịnh Hải

Đăng

15/10/1998

Nam

12 A4

34

Thái Hán

Đình

27/08/1996

Nam

12 A4

35

Hồ Anh

Đức

08/02/1995

Nam

12 A5

36

Vương Trí

Đức

14/08/1998

Nam

12 A2

37

Nguyễn Trường

Giang

22/04/1998

Nam

12 A6

38

Phạm Hương

Giang

27/11/1998

Nữ

12 A1

39

Phạm Trà

Giang

02/01/1998

Nữ

12 A2

40

Trần Hương

Giang

05/09/1998

Nữ

12 A6

41

Vũ Thị Thu

Giang

29/05/1998

Nữ

12 A3

42

Đặng Ngân

29/07/1997

Nữ

12 A1

43

Hoàng Thị Ngân

11/02/1997

Nữ

12 A4

44

Vũ Việt

10/06/1998

Nữ

12 A5

45

Chung Long

Hải

27/12/1998

Nam

12 A6

46

Lê Hoàng

Hải

15/12/1998

Nam

12 A1

47

Lê Huy

Hải

01/06/1998

Nam

12 A1

48

Nguyễn Việt

Hải

14/08/1998

Nam

12 A2

49

Phạm Ngọc

Hải

17/02/1998

Nam

12 A3

50

Phạm Hoàng Phương

Hạnh

15/11/1998

Nữ

12 A4

51

Hoàng Nguyệt

Hằng

06/10/1998

Nữ

12 A5

52

Hoàng Minh

Hiếu

21/07/1998

Nam

12 A6

53

Huỳnh Quang

Hiếu

21/06/1998

Nam

12 A6

54

Nguyễn Đặng Đức

Hiếu

19/09/1998

Nam

12 A3

55

Nguyễn Trung

Hiếu

19/12/1998

Nam

12 A1

56

Thái Đình

Hiếu

08/10/1998

Nam

12 A2

57

Trần Quốc

Hiếu

12/11/1997

Nam

12 A4

58

Nguyễn Phương

Hoa

04/07/1997

Nữ

12 A3

59

Lưu Minh

Hoàng

24/10/1998

Nam

12 A4

60

Nguyễn Thanh

Huyền

29/11/1998

Nữ

12 A5

61

Nguyễn Thanh Thanh

Huyền

19/03/1998

Nữ

12 A6

62

Phạm Thu

Hương

11/07/1998

Nữ

12 A1

63

Nguyễn Trung

Khánh

16/12/1994

Nam

12 A2

64

Tạ Hữu

Khánh

06/10/1998

Nam

12 A3

65

Vũ Thị Ngọc

Khánh

20/11/1998

Nữ

12 A5

66

Ngô Tuấn

Khoa

01/01/1998

Nam

12 A4

67

Nguyễn Ngọc Minh

Khuê

16/01/1998

Nữ

12 A6

68

Bùi Quang

Linh

01/02/1998

Nam

12 A5

69

Bùi Yến

Linh

08/06/1998

Nữ

12 A1

70

Lê Diệu

Linh

27/07/1998

Nữ

12 A6

71

Lê Thùy

Linh

04/12/1997

Nữ

12 A1

72

Nguyễn Hồng

Linh

28/05/1998

Nam

12 A2

73

Nguyễn Nhật

Linh

29/07/1998

Nữ

12 A6

74

Phan Khánh

Linh

11/07/1998

Nữ

12 A3

75

Trần Khánh

Linh

29/04/1998

Nữ

12 A3

76

Trần Thùy

Linh

18/08/1998

Nữ

12 A4

77

Nguyễn Thị Nga

Loan

28/05/1997

Nữ

12 A4

78

Nguyễn Bảo

Long

18/03/1998

Nam

12 A4

79

Đồng Ngọc

Mai

18/01/1998

Nữ

12 A5

80

Trần Ngọc

Mai

15/08/1998

Nữ

12 A2

81

Trần Ngọc

Mai

11/08/1997

Nữ

12 A6

82

Đỗ Văn

Minh

15/07/1998

Nam

12 A1

83

Nguyễn Nhật

Minh

04/08/1997

Nam

12 A2

84

Nguyễn Thị Hồng

Minh

13/04/1998

Nữ

12 A3

85

Trương Quang

Minh

28/03/1998

Nam

12 A6

86

Vũ Ngọc

Minh

03/10/1998

Nam

12 A4

87

Đào Thị Nga

My

18/11/1998

Nữ

12 A5

88

Phạm Ngọc

Mỹ

11/07/1998

Nữ

12 A2

89

Nguyễn Đăng

Ninh

02/01/1998

Nam

12 A1

90

Lê Nguyễn Thu

Ngân

29/08/1998

Nữ

12 A2

91

Phan Quang

Nghĩa

27/04/1998

Nam

12 A3

92

Đặng Thái

Ngọc

16/11/1998

Nữ

12 A4

93

Nguyễn Thanh

Ngọc

27/10/1998

Nữ

12 A1

94

Phan Minh

Ngọc

07/08/1998

Nữ

12 A5

95

Phan Thị Huyền

Ngọc

12/08/1998

Nữ

12 A6

96

Bùi Thị An

Nguyên

31/05/1998

Nữ

12 A1

97

Nguyễn Thủy

Nguyên

07/09/1998

Nữ

12 A2

98

Trần Bảo

Nguyên

29/12/1998

Nam

12 A5

99

Trần Thị Thảo

Nguyên

07/09/1998

Nữ

12 A3

100

Nguyễn Hữu Phương

Nhi

27/01/1998

Nữ

12 A4

101

Nguyễn Phương

Nhi

16/06/1998

Nữ

12 A3

102

Nguyễn Hồng

Nhung

20/09/1998

Nữ

12 A5

103

Dương Tam

Phong

07/04/1998

Nam

12 A6

104

Lê Hoàng

Phúc

25/07/1997

Nam

12 A3

105

Đỗ Thị Thu

Phương

13/03/1998

Nữ

12 A1

106

Nguyễn Trần Lan

Phương

20/04/1998

Nữ

12 A4

107

Trần Thu

Phương

08/07/1998

Nữ

12 A5

108

Lê Hoàng

Quang

25/12/1998

Nam

12 A2

109

Lã Hoàng

Quân

11/04/1998

Nam

12 A3

110

Lê Viết

Quân

01/04/1998

Nam

12 A4

111

Nguyễn Trần Long

Quân

19/05/1997

Nam

12 A6

112

Hoàng Xuân

Tài

15/01/1998

Nam

12 A5

113

Nguyễn Tuấn

Tâm

28/03/1998

Nam

12 A1

114

Nguyễn Thị Hạnh

Tâm

25/03/1998

Nữ

12 A6

115

Trần Ngọc Nữ Thủy

Tiên

09/11/1999

Nữ

12 A1

116

Vũ Anh

23/07/1998

Nam

12 A2

117

Đặng Duy Song

Tùng

29/10/98

Nam

12 A3

118

Nguyễn Hà Đức

Tùng

24/12/1998

Nam

12 A4

119

Nguyễn Hữu

Tùng

27/09/1998

Nam

12 A2

120

Nguyễn Ngọc

Tưởng

07/02/1998

Nam

12 A5

121

Đinh Văn

Thanh

20/12/1998

Nam

12 A6

122

Hà Phương

Thanh

04/07/1998

Nữ

12 A5

123

Hà Thu

Thảo

02/05/1998

Nữ

12 A1

124

Nguyễn Phương

Thảo

24/12/1998

Nữ

12 A2

125

Phạm Minh

Thắng

19/12/97

Nam

12 A4

126

Tạ Minh

Thắng

28/09/1998

Nam

12 A3

127

Trần Đức

Thắng

22/06/1998

Nam

12 A4

128

Nguyễn Hạnh An

Thu

29/09/1998

Nữ

12 A5

129

Nguyễn Minh

Thu

15/10/1998

Nữ

12 A6

130

Nguyễn Thu

Thủy

16/08/1996

Nữ

12 A5

131

Hồ Thanh

Trà

25/10/1998

Nữ

12 A1

132

Nguyễn Thị Thu

Trà

03/10/1998

Nữ

12 A6

133

Phùng Thanh

Trà

13/04/1998

Nữ

12 A2

134

Đào Hà

Trang

26/09/1998

Nữ

12 A3

135

Nguyễn Hải

Trang

10/04/1998

Nữ

12 A4

136

Nguyễn Quỳnh

Trang

12/04/1998

Nữ

12 A5

137

Phạm Linh

Trang

03/12/1998

Nữ

12 A1

138

Phạm Thị

Trang

19/12/1998

Nữ

12 A6

139

Phan Quỳnh

Trang

13/07/1998

Nữ

12 A1

140

Trương Thùy

Trang

16/08/1998

Nữ

12 A2

141

Vũ Lân

Trang

15/06/1998

Nữ

12 A2

142

Vũ Thị Huyền

Trang

16/02/1998

Nữ

12 A3

143

Lý Ngọc

Trâm

15/09/1998

Nữ

12 A4

144

Nguyễn Khánh

Trâm

26/04/1998

Nữ

12 A5

145

Phạm Thành

Trung

16/09/1998

Nam

12 A3

146

Trần

Trung

12/02/1998

Nam

12 A4

147

Vũ Quang

Trung

02/07/1998

Nam

12 A5

148

Quách Thu

Vân

13/05/1998

Nữ

12 A6

149

Đinh Tiến

Vinh

29/11/1998

Nam

12 A1

150

Mai Thế

Vinh

17/12/1998

Nam

12 A2

151

Nguyễn Bá

16/02/1996

Nam

12 A3

152

Phạm Lê

15/10/1998

Nam

12 A6

153

Nguyễn Thị Hải

Yến

16/06/1998

Nữ

12 A4

154

Nguyễn Thị Hải

Yến

15/05/1997

Nữ

12 A5

155

Vũ Thu

Yến

02/08/1998

Nữ

12 A6


2. Danh sách lớp tiếng Anh cấp độ 1 (lớp BTTA)

STT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp

1

Nguyễn Thành

An

05/10/1998

Nam

12 BT2

2

Nguyễn Thị Minh

Anh

30/01/1998

Nữ

12 BT1

3

Phạm Tuấn

Anh

21/05/1998

Nam

12 BT1

4

Trần Thị Phương

Anh

09/01/1998

Nữ

12 BT2

5

Đào Linh

Chi

09/08/1998

Nữ

12 BT2

6

Cao Duy

Chinh

02/04/2015

Nam

12 BT1

7

Nguyễn Thùy

Dung

02/01/1998

Nữ

12 BT2

8

Hoàng Tuấn

Dũng

28/08/1998

Nam

12 BT2

9

Trịnh Duy

Dũng

06/09/1998

Nam

12 BT1

10

Phan Quốc

Duy

05/04/1996

Nam

12 BT2

11

Nguyễn Thùy

Dương

12/09/1998

Nữ

12 BT1

12

Phan Thùy

Dương

05/05/1998

Nữ

12 BT1

13

Lê Tiến

Đạt

28/12/1996

Nam

12 BT1

14

Hoàng Minh

Đức

08/02/1998

Nam

12 BT2

15

Nguyễn Ngọc

Đức

07/09/1998

Nam

12 BT2

16

Bùi Thu

08/07/1998

Nữ

12 BT2

17

Đỗ Thu

06/04/1998

Nữ

12 BT1

18

Trần Thu

04/09/1998

Nữ

12 BT2

19

Hoàng Thanh

Hải

27/08/1998

Nam

12 BT1

20

Nguyễn Việt

Hải

24/03/1997

Nam

12 BT2

21

Nguyễn Văn

Hào

08/09/1998

Nam

12 BT1

22

Đỗ Thu

Hiền

13/09/1998

Nữ

12 BT1

23

Tưởng Minh

Hiếu

09/05/1998

Nam

12 BT2

24

Đầu Phương

Hoa

13/08/1998

Nữ

12 BT1

25

Trần Quốc

Huy

22/01/1998

Nam

12 BT1

26

Phùng Thị

Huyền

07/11/1997

Nữ

12 BT2

27

Trần Thị Khánh

Huyền

28/01/1998

Nữ

12 BT1

28

Lê Quang

Hưng

07/02/1998

Nam

12 BT1

29

Đinh Hoàng

Lân

18/02/1998

Nam

12 BT1

30

Đặng Gia

Linh

07/05/1998

Nam

12 BT2

31

Nguyễn Yến

Linh

21/02/1998

Nữ

12 BT1

32

Tô Như

Linh

18/10/1998

Nữ

12 BT1

33

Đặng Khánh

Ly

19/11/1998

Nữ

12 BT2

34

Đỗ Hải

Ly

12/06/1998

Nữ

12 BT1

35

Phạm Thị Ngọc

Mai

10/08/1995

Nữ

12 BT2

36

Nguyễn Đức

Mạnh

06/08/1998

Nam

12 BT2

37

Đỗ Hằng

My

26/01/1998

Nữ

12 BT1

38

Nguyễn Hồng

Ngọc

18/05/1998

Nữ

12 BT2

39

Ngô Hồng

Oanh

26/04/1997

Nữ

12 BT2

40

Nguyễn Thục

Oanh

02/02/1998

Nữ

12 BT2

41

Nguyễn Ngọc

Sang

24/06/1996

Nam

12 BT1

42

Nguyễn Đức

Tiến

14/01/1998

Nam

12 BT2

43

Nguyễn Thanh

Tùng

11/12/1997

Nam

12 BT2

44

Nguyễn Phương

Thảo

05/08/1998

Nữ

12 BT1

45

Nguyễn Hoàng

Trung

07/06/1996

Nam

12 BT1

46

Mai Thị Hải

Yến

07/02/1998

Nữ

12 BT2

Số lượt đọc:  668  -  Cập nhật lần cuối:  25/09/2016 09:07:04 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 24.004.854